HẸN GẶP LẠI TRONG LỚP HỌC !

Mọi thắc mắc liên hệ với Phạm Văn Học: 
0903368867

Hãy tham gia vào Group Zalo của lớp để dễ dàng cập nhật thông tin bằng cách Click vào link bên dưới:

https://zalo.me/g/ufcrfg223

BẠN CẦN VÀO GROUP ZALO ĐỂ NHẬN LINK VÀO LỚP TRƯỚC MỖI BUỔI HỌC

https://classroom.google.com

Vào ClassRoom tải tài liệu bằng cách Click vào Link bên dưới, bấm tham gia (Lưu ý: phản dùng trình duyệt Chrome và Gmail để tham gia)

ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CAO ĐẲNG TIẾNG HÀN

Gửi tới Icolanguage

Ca sáng
Ca chiều
Lịch học: Thứ 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Gửi thông tin

đăng ký tư vấn

Gửi đăng ký ngay

APPLY HỌC BỔNG
CAO ĐẲNG TIẾNG HÀN