COMBO 3 EBOOK(PDF) HỮU ÍCH 


Phân tích Báo cáo tài chính phục vụ thanh kiểm tra thuế - Giải đáp vướng mắt về thuế 

Giá: 300 000 vnd  Ưu đãi chỉ còn: 100.000 vnd


EBOOK - PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHỤC VỤ THANH KIỂM TRA THUẾ

NỘI DUNG CHÍNH

 1. 1
  Phân tích, đánh giá các khoản mục trên bảng cân đối kế toán, bảng cân đối số phát sinh kết hợp với thuyết minh báo cáo tài chính
 2. 2
  .Phân tích đánh giá các khoản mục trên báo cáo kết quả kinh doanh v.v..
 3. 3
  Điểm khá hay là trong rất nhiều nội dung (vd: chi chí 811, 632, 711 ...) được làm rõ những điểm TƯƠNG ĐỒNG hay KHÁC NHAU giữa chế độ kế toán và luật thuế

EBOOK - GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ THUẾ GTGT & TNDN

NỘI DUNG CHÍNH

 1. 1
  Cơ quan thuế giải đáp 99 vướng mắc về thuế GTGT của doanh nghiệp 
 2. 2
  Cơ quan thuế giải đáp 39 vướng mắc về thuế TNDN của doanh nghiệp 

EBOOK - GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ THUẾ TNCN & HÓA ĐƠN

NỘI DUNG CHÍNH

 1. 1
  Cơ quan thuế giải đáp 69 vướng mắc về thuế TNCN của doanh nghiệp 
 2. 2
  Cơ quan thuế giải đáp 49 vướng mắc về thuế TNDN của doanh nghiệp
 3. 3
  Cơ quan thuế giải đáp 24 vướng mắc khác của doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ EBOOK 

#3 Ebook chỉ 100.000 vnd


Thông tin chuyển khoản: PHAM VAN HOC - Số tk: 2011127 ACB, P.GD Chợ Cầu.
Sau khi bạn chuyển khoản chúng tôi sẽ gửi qua mail cho bạn


00
Days
00
Hours
04
Minutes
03
Seconds

KẾT NỐI VỚI TÔI

Đt: 0933 861 839 - Phạm Văn Học

Hotline: 0933 861 839 - Phạm Văn Học

Website: phamvanhoc.vn