BẠN CẦN VÀO MAIL XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỂ HOÀN THÀNH 

Đây là điều bắt buộc !

Hãy kiểm tra email của bạn, và thực hiện xác nhận để hoàn thành đăng ký khóa học. Đây là bước bắt buộc !

Bước 1: Vào Email nhận thư (Nếu bạn không nhận được thư trong hộp thư đến, vui lòng kiểm tra mục Quảng cáo/Bảng tin/Spam)

Bước 2: Click vào Link trong thư để hoàn thành đăng ký (Bước này là bắt buộc để đảm bảo thông tin của bạn là chính xác, và do chính bạn đăng ký)

Sớm gặp lại nhé ! 

PHẠM VĂN HỌC

Zalo: 0903368867